Bertolt Brechts DER KAUKASISCHE KREIDEKREIS is playing at the Teater Republique

A folk saga with moral justice issue.

 

DER KAUKASISCHE KREIDEKREIS Teater Republique © Karoline Lieberkind

 

Read more about the productionen HERE

Read more about the production HERE

 

DER KAUKASISCHE KREIDEKREIS Teater Republique 2022 © Karoline Lieberkind