Persondatapolitik

Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du, at NORDISKA behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Nordiskas hjemmeside og nyhedsbreve.
NORDISKA værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.
Vores behandling af dine personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertil hørende bekendtgørelser.
Vi gennemgår jævnligt de personoplysninger vi har registreret og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante for os. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet.
Når du benytter dig af vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedsbreve forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet, og at kunne modtage de relevante nyhedsbreve. Vi registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på vores hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesiden samt tilmelding til vores nyhedsbreve.

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:

1. Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit “elektroniske spor”
2. Hvilken browser du bruger
3. Din ip-adresse du har

For at kunne levere vores nyhedsbreve til dig behandler NORDISKA personoplysninger om dig. Vi indsamler data når du tilmelder dig et af vore nyhedsbreve.

Kontaktoplysninger:
Navn
E-mailadresse
Firma/arbejdsplads

Du har i forbindelse med din tilmelding til NORDISKAs nyhedstjenester givet samtykke til, at NORDISKA behandler alle personoplysninger fortroligt.
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger NORDISKA opbevarer om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod opbevaringen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til NORDISKA ved at skrive til denne e-mailadresse: info@nordiska.dk.
I forhold til det samtykke du har givet NORDISKA i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, kan du altid tilbagekalde dette pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene.

Autorer, agenter, rettighetshavere
Hvis du er en autor, agent eller anden rettighedshaver, som har en kontrakt om repræsentation hos os, indsamler vi også bankinformation for at vi kan udbetale de beløb du er berettiget til.
Informationer knyttet til indkomster generes i vore systemer og lagres der. Tredjeparter vi bruger i forbindelse med levering af vor service er E-Conomic (regnskabsprogram), Salesforce (database og afregninger), Microsoft (Mail, etc.) og MailChimp (udsendelse af nyhedsbrev).
For danske statsborgere lagrer vi også CPR-nummer, eftersom vi er forpligtet til at indberette dine indkomster til SKAT.

Teater, producenter og andre kunder
Hvis du er i kontakt med os i forbindelse med at have vist interesse eller for at ansøge om en licens til et værk, vil vi indføre denne aktivitet i vore systemer. Vi indsamler navn, e-mail, telefonnummer, firma/arbejdsplads, adresse og andre kontaktformer. Dette gælder alle henvendelser enten gennem hjemmeside, per telefon, sms, mail eller mundtlig henvendelse.
Dette gør vi for at yde bedst mulig service til dig som kunde.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?
NORDISKA sælger ikke dine data til tredjemand.

Persondata er kun delt, hvis nødvendig, til:

– udvalgte og betroede tredjemænd, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at levere varer eller serviceydelser, du har bestilt.
– forretningspartnere med henblik på at registrere og vedligeholde din brugerkonto.
– betroende og GDRP godkendte systemudviklere i henhold til at forbedre vores interne systemer og vor service til dig

Hvordan lagres dine personoplysninger?
Personoplysningerne lagres på servere i EU. Oplysninger kan også være lagret fysisk i papirformat ved vores kontorer. Nogle personoplysninger administreres af tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på NORDISKAs vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.
Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor eller i øvrigt påkrævet efter gældende lovgivning.

Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte NORDISKA på e-mail: info@nordiska.dk.