William Shakespeare

William Shakespeare blev født den 23. april 1564, døbt den 26. april 1564 og døde den 23. april 1616. Shakespeare skrev 154 sonetter og 34 skuespil. Kundskaben om hans liv er ret begrænset, delvis fordi han ikke var berømt i sin samtid. Han fødtes og døde i Stratford-upon-Avon som søn af en selvejerbonde og forretningsmand. Faderen synes at være gåetfallit, og en række af Shakespeares ungdomsår (de "tabte år") er ganske ukendte for os. Han giftede sig i 1582 som 18-årig med den 26-årige Anne Hathaway (1556-1623), som han fik tre børn med: Susanna, og tvillingerne Hamnet og Judith. Hamnet døde som 11-årig, mens begge piger voksede op. Fra 1592 virkede Shakespeare i London, først som skuespiller, derefter som forfatter og meddirektør ved Globe-teatret (1599-1613). Han nåede en betydelig social position, blev grundejer og trak sig tilbage til hjembyen i 1613. Flere teorier om hans privatliv og tidlige år er blevet fremsat (f.eks. at han var jurist eller lærer). Mange har nærlæst hans skuespil og digte for at finde biografiske oplysninger, men resultaterne er usikre.