William March

ForfatterBAD SEED, THE

William March (1893-1954) var en amerikansk forfatter og højtrangerende i den amerikanske flåde kaldet for ”the unrecognized genious of our time”. Hans romaner intervenerer med hans personlige brydninger i forhold til konflikter omkring klasse, familie, seksualitet og race. March præsenterer ofte karakterer, der er chanceryttere og skriver, at mennesket kun kan opnå frihed, hvis det er tro over for dets natur og menneskelighed.