Tysk komponist, amerikansk borger fra 1943. Han var elev hos Humperdinck, Busoni og Jarnach i Berlin (1918-23); deres undervisning satte sit præg på hans tidlige værker, heriblandt CHORAL RECORDARE (1923) og THE CONCERTO FOR VIOLIN AND WIND (1924), der også var inspireret af Stravinsky. Han samarbejdede med Brecht på THE THREEPENNY OPERA (1928), THE RISE AND FALL OF THE CITY OF MAHAGONNY (1929) og HAPPY END (1929). I 1933 forlod han Tyskland og flyttede til Paris, hvor han atter samarbejdede med Brecht og komponerede balladen THE SEVEN DEADLY SINS. I 1935 flyttede han til USA, hvor han rev sig fri fra den europæiske kunst-musik tradition og brugte helhjertet al sin kraft på at komponere til Broadway scenen, hvor han helt bevidst satte æstetiske kriterier i anden række og forsøgte sig med pragmatiske og populistiske kriterier i stedet. Disse værker bærer dog stadig præg af hans kultiverede sans for karakter og teatralsk form.