FFå danske forfattere har som Gustav Wied overbevist som både prosaist og dramatiker. Roman- og novelleforfatteren Wied portrætterede blændende og satirisk den danske provins med dens særlinge og fantaster og gav os udødelige figurer som tolderen Knagsted, overlærer Clausen og den forbitrede Thummelumsen. Dramatikeren Wied mestrede den folkelige komedie til fingerspidserne, men var samtidig en ihærdig fornyer af teateret, tydeligst med de såkaldte ”satyrspil”, blandt hvilke ”Dansemus” står som et besynderligt, kunstnerisk forfinet og eksperimenterende højdepunkt i forfatterskabet. Hele Wieds værk er gennemsyret af en dyb ambivalens overfor menneskeheden, som han skånselsløst udleverer uden hensyntagen til rang, stand og køn. Wieds menneskesyn blev med årene stadig mere sort, og i romanen ”Fædrene æde druer” fra 1908 er det svært at få øje på de formildende, humoristiske træk, der ellers præger forfatterskabet. Gustav Wied tog sit eget liv i 1914.