Brian Way

BearbejderPINOCCHIO

Brian Francis Way (12. september 1923 - 23 februar 2006), etablerede Theatre Centre i London, England, i 1953. Her skabtes det moderne begreb om teater for børn i en uddannelsesmæssig sammenhæng. Brian Way blev født i Sussex, England, i 1923. Han var primus motor i en gruppe af undervisere og lærere, der i 1946 studerede forholdet mellem teater og undervisning. Folk som Peter Slade, Warren Jenkins og Brian English havde en betydelig indflydelse på hans teorier, og han redigerede Slades bog Child Drama. Brian nedskrev sine teorier i to skelsættende bøger, Development Through Drama og Audience Participation, som er blevet oversat til utallige sprog. Han blev pensioneret fra Theatre Centre i 1977, og han skrev mere end 50 skuespil. Han blev en gæsteprofessor ved en række fornemme universiteter, og flyttede permanent til Canada i 1983 med sin anden kone Perri. Han døde i Toronto, Ontario, i 2006.