Bernard-Marie Koltés (1948-1989) var en fransk dramatiker og instruktør. Koltés værker baserer sig på virkelige problemer og udtrykker den menneskelige tragedie ved at være alene og dødelig. Hans skrivestil accentuerer en dramatisk spænding og lyrisme i hans skuespil. Kolte´s er mest kendt for ”The Night just before the Forests” ((La Nuit juste avant les Forêts, 1976), “Sallinger” (1977) og “In the Solitude of the Cotton Fields” (Dans la Solitude des Champs de Coton, 1986).