Arthur Miller (1915-2005) er en amerikansk forfatter og dramatiker. Arthur Millers første success kom med “All my sons”, for hvilken han modtog en New York Drama Critics Circle award. Selvom værket manglede originalitet, modsat hans senere værker, blev familiedramaet, der fortalte historien om en fabriksejer, der var skyld i flere soldaters død under 1. Verdenskrig pga. defekte reservedele, afgørende for Millers videre forfatterskab i forhold til tematikker mv. Hans efterfølgende skuespil ”Death of a Salesman” henrykte publikum med dets genialitet og blev hurtigt øremærket som en klassiker i moderne teater. Ydermere startede det debatten om tragediens tro natur, da nogle kritikere beskyldte Miller for at inficere spillet med medfølelse for den jævne købmand Willy Loman. De insisterede på at Willy var en ”lille mand” og derfor ikke værd at bruge patos på som på de øvrige tragiske helte som Ødipus og Medea. Miller, derimod, argumenterede for at den tragiske følelse bliver opvakt, hver gang vi er i nærheden af en karakter, der er parat til at ofre livet for at opretholde hans personlige værdighed – og det var ”den lille købmand” indstillet på uanset omkostningerne. Arthur Miller vandt en Pulitzer pris i 1949 for ”Death of a salesman”, og han bliver betragtet som en af de største dramatikere i amerikansk teaterhistorie. Hans skuespil, som en fusion mellem naturalisme og ekspressionisme, fortsætter med at blive produceret.