POISONED POLLUTED af Kathryn O’Reilly

Kampen for at bryde den sociale arv

 

POISONED POLLUTED, Old Red Lion 2019 © Robert Workman

 

POISONED POLLUTED

Af Kathryn O’Reilly (UK)

2 D

Drama

Engelsk originaltekst

‘Søster’ og ‘Hende’ er vokset op i et hjem præget af misbrug – i mere end én forstand. Nu er de ikke længere børn, og de forsøger at navigere i en voksenverden og samtidig undslippe de ubarmhjertige livsvilkår, de er blevet født ind i. Skuespillet er konstrueret af en række korte, skarpe, poetisk skrevne scener, som ofte strømmer næsten umærkeligt ind i hinanden. De enkelte scener kortlægger søstrenes nedadgående spiral og skiftet i deres forhold, da ’Hende’, der som barn drog fordel af sin ældre søsters beskyttelse, nu føler, at det er hendes pligt at få sin søster på ret køl.

 

Bestil en læsekopi.